Regional Energi i Almedalen 2022

Så lyckas vi med elektrifieringen i en värld full av stuprör

 • Hur säkerställer vi kraftvärmens roll i elektrifieringen?
 • Hur röjer vi hinder för elektrifieringen tillräckligt snabbt?
 • Hur säkerställer vi en nationell kraftsamling för kompetensförsörjning i alla led?

Vi ser samverkan som helt avgörande för ökad takt i omställningen. De regionala energiföretagens roll som möjliggörare i omställningen till ett fossilfritt och cirkulärt samhälle kan inte överskattas.

Vi bjuder därför in en spännande mix av beslutsfattare från politiken, näringslivet, myndigheter och energibolag för att diskutera några av de största utmaningarna för elektrifieringen av Sverige.

Medverkar i samtalen gör bland annat Khashayar Farmanbar (S), Energi- och digitaliseringsminister, Lars Hjälmered (M), utbildningspolitisk talesperson, Cecilia Schelin Siedegård, tidigare landshövding för Gotlands län och Kalmar län, Robert Andrén, Generaldirektör Energimyndigheten, Erik Renström, rektor Lunds universitet, Mattias Krümmel, vd Postnord Sverige, Ola Hansén, Director Public Affairs H2 Green Steel och Emilia Käck, Public Affairs Manager Scania samt representanter för bolagen inom Regional Energi.

Varmt Välkommen!

Datum: Onsdagen den 6 juli

Tid: 16.15 – 17.30
med efterföljande mingel fram till 19.00

Plats: Klosterlängan, S:ta Katarinagatan 6, 621 56 Visby

Sista anmälningsdag: 5 juli
Anmälan: Anmäl dig här.

Medverkar gör:

 • Khashayar Farmanbar (S), Energi- och digitaliseringsminister
 • Lars Hjälmered (M), utbildningspolitisk talesperson
 • Cecilia Schelin Siedegård, tidigare landshövding för Gotlands län och Kalmar län
 • Robert Andrén, Generaldirektör Energimyndigheten
 • Erik Renström, rektor Lunds universitet
 • Mattias Krümmel, vd Postnord Sverige
 • Ola Hansén, Director Public Affairs H2 Green Steel
 • Emilia Käck, Public Affairs Manager Scania
 • Joachim Nordin, vd Skellefteåkraft
 • Charlotta Sund, vd Tekniska Verken Linköping
 • Sezgin Kadir, vd Kraftringen
 • Malin Larsson, vd Luleå Energi
 • Eric Zinn, hållbarhetschef Göteborgs Energi
 • Niklas Gunnar, vd Mälarenergi

Kraftvärmeseminarium 2020

Så blir kraftvärmebranschen het inför framtiden

Seminariet kan du se i efterhand här.

Den 15 juni 2020 arrangerade 14 företag i kraftvärmebranschen ett omställt Almedalsseminarium för att diskutera hur kraftvärmen ska kunna bidra på ett effektivt sätt i framtidens fossilfria Sverige.

Bakgrunden till seminariet var utredningen – Värdet av elproduktion kopplad till fjärrvärmeproduktion – idag och i framtiden”. Sveriges kraftvärmeföretag samarbetar för att beskriva hur branschen behöver utvecklas, vilka åtgärder som ger kraftvärmen rätt förutsättningar inför framtiden och vilka möjligheter som detta medför. I det här spännande seminariet lät vi några av nyckelpersonerna i energibranschen diskutera dessa aktuella frågor.

Medverkande:

 • Rickard Nordin (C), Energipolitisk talesperson
 • Lars Hjälmered (M), Energipolitisk talesperson
 • Patrik Engström (S), Energipolitisk talesperson
 • Anne Vadasz Nilsson, GD Energimarknadsinspektionen
 • Robert Andrén, GD Energimyndigheten
 • Lotta Medelius-Bredhe, GD Svenska Kraftnät
 • Kristina Östman, sakkunnig energi, Svenska Naturskyddsföreningen
 • Tomas Kåberger, forskare Chalmers
 • Karin Medin, vd Söderenergi
 • Anders Ericsson, vd Värmevärden
 • Alf Engqvist, vd Göteborg Energi
 • Anders Egelrud, vd Stockholm Exergi
 • Klas Gustafsson, vice vd Tekniska Verken

Seminariet arrangeras av:
Borlänge Energi, Eskilstuna Energi & Miljö, Falu Energi & Vatten, Göteborg Energi, Jönköping Energi, Kraftringen, Mälarenergi, Skövde Energi, Stockholm Exergi, Söderenergi, Tekniska Verken i Linköping, Umeå Energi, Värmevärden, Växjö Energi och Öresundskraft.

Läs rapporten här!
Värdet av elproduktion kopplad till fjärrvärmeproduktion – idag och i framtiden

Kraftvärmebranschen_omställt Almedalsseminarium

Istället för Almedalen 2020

Vilken roll de regionala energibolagen kan ta i en snabbare omställning till ett fossilfritt Sverige, hur vi kan skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för Sveriges lokala energisystem och vad behöver de regionala energibolagen från lokala och nationella beslutsfattare? Det är frågor som är lika aktuella 2020. För de regionala energibolagen är en kontinuerlig dialog med beslutsfattare och andra intressenter viktig. I år var det inte möjligt att genomföra ett Almedalsevent, och istället arrangerade vi ett webinarium där vi tog upp några av de mest aktuella frågorna i tre spännande dueller.

Du kan se hela seminariet här.

Dueller:
Kraftvärmens betydelse för lokal elproduktion
Deltagare:
Rickard Nordin (C),riksdagsledamot,  energi- och klimatpolitisk talesperson
Arman Teimouri (L), riksdagsledamot, klimatpolitisk talesperson
Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör, Energimarknadsinspektionen
Fridolf Eskilsson, Vd,  Jönköping Energi
Ulf Moberg, Teknisk direktör, Svenska Kraftnät

Framtiden för kommunala energibolag
Deltagare:
Bo Frank, (M), ordförande kommunfullmäktige, Växjö kommun
Maria Gardfjell (MP), riksdagsledamot, miljö- och landsbygdspolitisk talesperson
Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges Kommuner och Regioner
Mari-Louise Persson, energistrateg, Riksbyggen

Vad ska bioråvara användas till i framtiden?
Deltagare:
Rebecka Le Moine (MP), riksdagsledamot, talesperson för biologisk mångfald
Johanna Sandahl, ordförande Svenska Naturskyddsföreningen
Pål Börjesson, professor i Miljö- och energisystem, Lunds universitet
Magnus Berg, näringspolitisk chef, Skogsindustrierna
Niklas Gunnar, Vd, Mälarenergi AB

Regional Energi i Almedalen 2019

Under Almedalen 2019 arrangerade Regional Energi ett mingel med spännande dueller mellan beslutsfattare, politiker, forskare och företrädare för de regionala energibolagen. De regionala energibolagen spelar en unik roll i Sveriges omställning och därför är det viktigt att lyfta de specifika utmaningar och förutsättningar som gäller för energibolagen med lokalt ägarskap och lokal närvaro.

Hur skapar vi cirkulär fjärrvärme tillsammans?

Fastighetsägarna vill ha fossilfri fjärrvärme. Men välfungerande källsortering som minskar det fossila innehållet i soporna ingår inte i certifiering av byggnader. 60% av hushållssoporna består av förpackningar och matavfall, som borde ha källsorterats. Resultatet blir att de förpackningar som är gjorda av fossilt material går till förbränning i kraftvärmeverken. Därtill kommer byggavfallet som går till energiåtervinning, och som också innehåller fossila restprodukter. Hur kan vi ta tag i den här utmaningen tillsammans?

Medverkande:
Reinhold Lennebo, VD, Fastighetsägarna
Filip Elland, Hållbarhetschef, Castellum
Eva Söderberg, Vice VD och strategichef, Mälarenergi
Anna Svernlöv, Produktionschef, Göteborg Energi

Biogasen – en juvel i den cirkulära ekonomin

Biogas är något av det mest cirkulära vi har i vårt samhälle.  Men idag väljer alltfler kollektivtrafikbolag bort biogas till förmån för elektrifiering. Finns det en risk att den infrastruktur som byggts upp i många av landets kommuner blir en sunk cost om politiken styr mot andra trafikslag?

Medverkande:
Lorentz Tovatt (MP), klimat- och energipolitisk talesperson.
Ann-Sofie Wågström (S), Styrelseordförande Eskilstuna Energi och Miljö
Jakob Lagercrantz, Grundare av 2030-sekretariatet

Vem ska ta notan för att bygga efterfrågeflexibilitet?

Överföringskapaciteten har inte byggts ut i den utsträckning som är nödvändig. I ett nät med begränsad effekt är slutkunderna viktiga aktörer för att skapa flexibilitet och frigöra effekt. Det är elnätsägaren (ofta det regionala energibolaget) som blir ansvarig för att göra nödvändiga överenskommelser med slutkunderna. Idag finns ingen affärsmodell som hanterar detta. De regionala energibolagen måste utveckla både teknik och affärsmodeller, samt ge incitament till slutanvändare. Men till vem ska de skicka fakturan?

Medverkande: 
Tony Rosten, avdelningschef för nätreglering, Energimarknadsinspektionen
Patrik Engström (S), energipolitisk talesperson
Jenny Larsson, Lokal säljchef Power Grids, ABB Sverige
Lovisa Fricot, VD, Tekniska verken Linköping Nät AB

Hur bibehåller vi de regionala energibolagens konkurrenskraft?

Kraftvärmens konkurrenskraft riskerar att urholkas av många skäl. Hur kommer detta påverka de regionala energibolagens möjligheter att bidra på systemnivå i framtiden? Kommer man att kunna fortsätta leverera resurseffektivt producerad el och värme, att göra långsiktigt hållbara investeringar i framtidens förnybara energisystem, etc.? Den här duellen handlar om vilken roll de regionala energibolagen spelar och om man verkligen gjort en helhetsbedömning av effekterna av alla de regelförändringar som pågår just nu.

Medverkande: 
Rickard Nordin (C), energipolitisk talesperson
Tomas Kåberger, professor, ledamot i Klimatpolitiska rådet
Sezgin Kadir, VD Kraftringen
Erik Brandsmaa, VD Jämtkraft

Djävulens advokat i duellerna: Mikael Karlsson, docent KTH

Moderator: Malin Forsgren, 2050

Regional Energi i Almedalen 2018

Regional Energi har under många år arrangerat olika typer av evenemang i Almedalen, allt från öppna seminarier till samtalsarenor för mindre sällskap.

Almedalen 2018 – Regionala energibolag för ett fossilfritt Sverige

I samband med Almedalen 2018 bjöd Regional Energi in till ett sommarmingel med spännande samtalsdueller på olika teman. Titta gärna på våra kortfilmer från samtalsduellerna där ett axplock av företrädare från energi-Sverige diskuterar aktuella frågeställningar.

Vilken roll spelar de regionala energibolagen för ett fossilfritt Sverige?
med Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige och Hans Kreisel, VD Skellefteå kraft

Hur säkrar vi en klimatsmat uppvärmning av våra fastigheter?
med Linus Lakso (MP), Roland Jonsson, Seniorkonsult Energi, WSP och Alf Engqvist, VD Göteborg Energi

Hur nyttjar vi restprodukter på bästa sätt i framtiden?
med Lars Lindén, VD RagnSells och Klas Gustafsson, vVD Tekniska verken i Linköping

Framtidens kollektivtrafik – vad går den på?
med Stefan Gustavsson, affärsområdeschef Keolis, Ulrika Frick, ordf Kollektivtrafiknämnden i V:a Götaland (MP) och Anders Östlund, VD Öresundskraft

Hur klarar vi garanterad effekt i nätet med en ökad elektrifiering?
med Ulla Sandborgh, gendir Svenska Kraftnät och Niklas Gunnar, VD Mälarenergi

Politikens påverkan på energiföretagen
Martin Ådahl, Centerpartiets chefsekonom, Erik Brandsma, VD Jämtkraft och Mikael Karlsson, forskare KTH

Almedalen 2017

2017 hölls en middag för ca 15 beslutsfattare tillsammans med några representanter för regionala energibolag. Under middagen togs en mängd teman upp av de inbjudna gästerna.

Lise Nordin (miljöpartiets energipolitiska talesperson 2017) inledde middagen med att återkoppla till det framgångsrika arbete som energikommissionen gjorde i samverkan över blockgränsen och hur detta arbete nu fortsätter från regeringens sida. Tomas Kåberger (forskare & före detta generaldirektör Energimyndigheten) poängterade att regionala energibolag har en viktig roll att spela och att det är viktigt att förhålla sig till snabbt fallande priser på förnybar el och möjligheterna för enskilda hushåll och företag att generera egen el. Kåberger gjorde också en tillbakablick tillsammans med Mikael Odenberg (fd generaldirektör Svenska Kraftnät) och konstaterade hur mycket som hänt sedan Energikommissionens arbete i mitten av 1990-talet. Björn Risinger (generaldirektör Naturvårdsverket) lyfte den vitala roll som de regionala energibolagen har spelat i utvecklingen av exempelvis biogas i Sverige och hur viktigt det är med fortsatta satsningar inom området. Louise Ödlund (professor Linköpings Universitet) lyfte hur viktigt det är att få till samverkan mellan många olika aktörer, inte minst företag och energibolag, i såväl frågan om energieffektivisering som överlag på energiområdet. Johanna Sandahl (ordförande Naturskyddsföreningen) gav positiv feedback till de Regionala energibolagen för deras arbete med energi- och klimatfrågor, utifrån både ett lokalt och nationellt perspektiv. Reinhold Lennebo (VD Fastighetsägarna) och Charlotta Szczepanowski (chef hållbar utveckling, Riksbyggen) resonerade runt de olika ståndpunkterna som förekommer när det gäller fjärrvärme.

Almedalen 2016

2016 arrangerades seminarier på följande teman:

 • Vem tar ansvar för klimatfrågan i energisystemet?
 • Framtidens infrastruktur med fokus på transportlösningar
 • Ett mingel med samtal mellan Energi-kommissionen och energibranschen om hur vi bygger det smarta elnätet (arrangerat i samarbete med ABB)

Almedalen 2015

2015 arrangerades seminarier på följande teman:

 • Cirkulär ekonomi på riktigt
 • Framtidens infrastruktur
 • Vattenkraftens roll i framtidens samhälle

Hela programmet kan du se här.

Almedalen 2014

2014 arrangerades seminarier på följande teman:

 • En fossilfri fordonsflotta – klimatkrisen väntar inte!
 • Kund, energibolag och kommun – samverkan för hållbar utveckling
 • Vattnet och kraften – inte bara energibolagens ensak

Hela programmet kan du se här.