Istället för Almedalen 2020

Vilken roll de regionala energibolagen kan ta i en snabbare omställning till ett fossilfritt Sverige, hur vi kan skapa långsiktigt hållbara förutsättningar för Sveriges lokala energisystem och vad behöver de regionala energibolagen från lokala och nationella beslutsfattare? Det är frågor som är lika aktuella 2020. För de regionala energibolagen är en kontinuerlig dialog med beslutsfattare och andra intressenter viktig. I år var det inte möjligt att genomföra ett Almedalsevent, och istället arrangerar vi ett webinarium där vi tar upp några av de mest aktuella frågorna i tre spännande dueller.

Datum: 9 juni
Tid: 08.30-09.45
Anmälan: https://simplesignup.se/event/167790

Vi skickar ut en länk till webinariet dagen innan och tar därför gärna emot din anmälan senast den 7 juni.

Dueller:
Vi lägger till deltagare i duellerna allteftersom. 

Kraftvärmens betydelse för lokal elproduktion
Deltagare:
Rickard Nordin (C), Energi- och klimatpolitisk talesperson
Anne Vadaz Nilsson, GD, Energimarknadsinspektionen
Fridolf Eskilsson, VD, Jönköping Energi

Vad ska bioråvara användas till i framtiden?
Deltagare:
Rebecka Le Moine (MP), Riksdagsledamot, talesperson för biologisk mångfald
Johanna Sandahl, ordf Svenska Naturskyddsföreningen
Pål Börjesson, Professor i Miljö- och energisystem, Lunds universitet

Framtiden för kommunala energibolag
Deltagare:
Bo Frank, (M), ordf kommunfullmäktige samt borgmästare i Växjö
Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKR
Marie-Louise Persson, energistrateg, Riksbyggen