Om Regional Energi

Regionala Energibolag

– viktiga aktörer i framtidens energisystem

De regionala energibolagen spelar en viktig roll, såväl i sina lokalsamhällen som på riksplanet, när det gäller allt från att tillhandahålla el och värme till att erbjuda bredbandsuppkoppling eller utveckla infrastruktur för en fossilfri fordonsflotta.

De 19 företagen i nätverket Regional Energi har tillsammans 40 procent av den svenska fjärrvärmemarknaden. Fjärrvärmen nämns ofta som en viktig delförklaring till att Sverige lyckats minska utsläppen av växthusgaser, då man kunnat skapa värme storskaligt med en mycket hög andel förnybar eller återvunnen energi (för närvarande 95 procent inom bolagen i Regional Energi), ofta i kombination med kraftproduktion. Fjärrvärmen är en fortsatt viktig del av klimatomställningen och kraftvärmen – som levererar såväl el som värme – är en stabiliserande faktor på elnätet, inte minst när andelen intermittenta energislag som sol och vind ökar.

I den klimatomställning som samhället och i synnerhet energimarknaden står inför, möjliggör det offentliga ägarskapet att de regionala energibolagen går före, sätter upp ambitiösa mål och gör hållbara investeringar.

För de 19 bolagen i Regional Energi kan omställningen kokas ned till tre avgörande områden:
• Ställa om till fossilfri fordonsflotta och förnybar energi.
• Energieffektivisera, såväl inom egen verksamhet som hos kunder.
• Bidra till omställningen av transportsektorn, i den egna fordonsflottan, hos underleverantörer och genom att producera biogas och bygga ut infrastruktur för andras elfordon.

Bolagen har kommit långt på samtliga punkter och har därutöver ambitiösa målsättningar inför framtiden. Fler av företagen har som mål att fasa ut fossila bränslen och endast använda förnybara eller återvunna bränslen – många av dem redan till 2020. Ytterligare några av bolagen har åtagit sig att vara klimatneutrala. Redan idag är huvuddelen av elproduktionen baserad på vind- och vattenkraft samt biobränslen och hos många av bolagen pågår kraftfulla satsningar på produktion av solel. Kring energieffektivisering sker ett ständigt pågående arbete och flera av bolagen är involverade i forskningsprojekt kring nya effektiva lösningar. Många av bolagen är också engagerade i att hjälpa sina kunder att minska energianvändningen, vilket ger såväl kund- som klimatnytta. Vad gäller transportsektorn har de regionala energibolagen varit viktiga aktörer i uppbyggnaden av marknaden för biogas som fordonsbränsle i Sverige. De 19 bolagen i Regional Energi stod dessutom för omkring 10 procent av samtliga laddstationer för elbilar under 2017 och har höga ambitioner för ytterligare utbyggnad av denna infrastruktur under kommande år.

Under 2017 lät Regional Energi ta fram en rapport om hur de regionala energibolagens bidrar till ett resurseffektivt och fossilfritt Sverige. Läs den gärna här.

I REGIONAL ENERGI INGÅR:

Borlänge EnergiEskilstuna Energi & MiljöFalu EnergiGävle EnergiGöteborg EnergiHalmstad Energi & MiljöJämtkraftJönköping EnergiKraftringenLuleå EnergiMälarenergiSkellefteå KraftSundsvall EnergiTekniska verken i LinköpingTelge NätTrollhättan EnergiUmeå EnergiVäxjö Energi AB och Öresundskraft